Văn hóa công ty

Cam kết cung cấp các sản phẩm và dịch vụ đáng tin cậy và xuất sắc, làm cho năng lượng điện an toàn hơn, hiệu quả hơn và thuận tiện hơn vì lợi ích của nhân loại.Trở thành một công ty thiết bị điện công nghiệp có ảnh hưởng đến Trung Quốc, và cuối cùng trở thành một công ty lớn và được kính trọng với vị thế toàn cầu.Có ước mơ, nói về sự cống hiến, ngay thẳng, phấn đấu hiệu quả, phấn đấu đổi mới và tiến bộ.

history1