Danh dự Doanh nghiệp

Giải thưởng Tổ hợp Thương mại GBE Giải thưởng Nhà cung cấp Tốt nhất năm 2020

Nhà cung cấp xuất sắc của năm

Giám sát chất lượng Trung Quốc doanh nghiệp cấp 5A

100 doanh nghiệp xuất khẩu ngoại thương hàng đầu hàng năm

100 doanh nghiệp hàng đầu hàng năm về năng suất ngành điện của Trung Quốc

Doanh nghiệp sáng tạo và có ảnh hưởng nhất trong ngành điện trung thế và cao thế của Trung Quốc

100 ngành công nghiệp điện hàng đầu của Trung Quốc lần thứ 20

Giành giải thưởng công nghiệp Chiết Giang

Chiết giang thương hiệu nổi tiếng

Nhà cung cấp thiết bị điện xây dựng được ưa thích ở Trung Quốc

Top 10 doanh nghiệp hỗ trợ điện quang được ưa chuộng nhất trong "Polaris Cup" hàng năm

Các doanh nghiệp phát triển bất động sản của Trung Quốc sức mạnh toàn diện TOP500 thương hiệu nhà cung cấp ưu tiên của ngành điện xây dựng

vinh dự1