Thanh toán và Hậu cần

PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN: RMB, T / T, L / C.
PHƯƠNG THỨC VẬN CHUYỂN: BIỂN, ĐẤT.

đường